Prince Vyapar Utsav Award

img_0299

Prince Vyapar Utsav Award by Kutchi Jain Foundation.